Ako ušetriť za vodu pri splachovaní WC

Aj keď sa to nezdá, záchodom pretečie mnoho vody. Je teda namieste zamyslieť sa, ako by sa tu dalo šetriť vodou pri zachovaní komfortu a dostatočnej hygieny.

 

 

Na splachovanie WC je u nás bežne využívaná pitná voda, čo je nielen neekologické, ale tiež neekonomické. Ale pretože len málokto má k dispozícii iný zdroj vody, snažíme sa pri splachovaní aspoň znížiť množstvo potrebnej vody.

Bežné záchody spotrebujú pri spláchnutí až osem, staršie typy dokonca i desať litrov vody, snaha o úsporu je teda viac než namieste, samozrejme za predpokladu zachovania kvality splachovania. Splachovacie systémy sa delia podľa typu záchodu – ten môže byť stojaci alebo závesný. Závesné záchody majú splachovací systém obvykle zabudovaný v predstene, prípadne môže byť takýto záchod opatrený nádržkou. Stojaci záchod máva nádržku závesnú a ak sa jedná o model kombi, je misa s nádržkou spojená do jedného celku. Závesnú nádržku je možné podľa typu umiestniť do rôznej výšky, pričom kvalitné modely sa dajú umiestniť i priamo k záchodu. Avšak i stojaci záchod môže mať splachovací systém zabudovaný v predstene.

Úsporne vždy a všade

V súčasnosti bývajú splachovacie systémy už obvykle opatrené technológiami na hospodárenie s vodou. Dnes sú asi najrozšírenejšie systémy s funkciou Stop, kde je možné tlačidlom upraviť dĺžku splachovania. Prípadne je možné z dvoch variantov zvoliť objem vody pri splachovaní – systém je vybavený dvoma tlačidlami – malým a veľkým podľa objemu vody – konkrétne to býva 3 – 4,5 l a 6 – 9 l. Ďalšou možnosťou je takzvané ručné splachovanie pomocou časového (niekedy tiež tlakového) ventilu. Jeho výhodou je nenáročnosť na priestor, pretože nepotrebuje nádržku, a úspora vody – voda totiž preteká pod veľkým tlakom a splachovanie regulujeme sami podľa potreby. Podmienkou pre plnohodnotnú funkčnosť tohto systému je však dostatočný a stály tlak vody, jeho využitie sa preto neodporúča v prípade, kedy je voda čerpaná malou domácou vodárňou.

Hi-tech systémy splachovania

Skôr pre verejné budovy sú určené dva systémy. Prvý – takzvaný UPpowerflush, využíva pri splachovaní stlačený vzduch. Pri napustení vody do splachovacej nádržky dochádza v jej hornej časti ku kompresii vzduchu, voda sa prestane napúšťať vo chvíli, keď tlak vzduchu dosiahne určitú nastavenú hodnotu. Pri splachovaní je potom voda vystreknutá do misy pod veľkým tlakom, splachovanie i menším množstvom vody je teda veľmi účinné. Ďalším typom je priama splachovacia technológia, vybavená infračerveným senzorovým systémom, ktorý zaznamená vstup užívateľa a vyčkáva na jeho odchod. Automaticky spláchne vo chvíli, keď užívateľ miestnosť záchodu opustí.

Letákové akcie

V tejto rubrike nie sú žiadne články.