Aké tepelné čerpadlo?

Tipy ako si vybrať tepelné čerpadlo

 

Hlavným dôvodom pre kúpu tepelného čerpadla je úspora nákladov na vykurovanie . Aj napriek vyššej obstarávacej cene sa táto investícia oplatí , pretože jej návratnosť je približne 6 rokov.

Rýchly prehľad

Cieľová skupina

Vlastníci nehnuteľností a tí, ktorí chcú znížiť náklady na vykurovanie.

Vstupná investícia

Od 9.700 EUR

Úspora

Úspora 40-80% nákladov na vykurovanie oproti plynovému alebo elektrickému kotlu, v závislosti od zvoleného primárneho zdroja energie.

Miera návratnosti

Približne 6 – 8 rokov

Kúpa tepelného čerpadla je nemalou investíciou, ktorá sa vám však rýchlo vráti. Na kúrení totiž ušetríte aj 80 % nákladov. Bez starostí s palivom, obsluhou zariadení či vysokou prašnosťou v dome môžete kúriť za cenu porovnateľnú s prevádzkou kotla na drevo. Podľa názorov odborníkov vám môže tepelné čerpadlo znížiť mesačné náklady na kúrenie v rodinnom dome bežnej veľkosti zo 110 eur na 30 eur. A návratnosť je pritom 6 rokov.

Všeobecne sa odborníci zhodujú, že tepelné čerpadlo môže jednej domácnosti oproti plynovému kotlu ušetriť na vykurovaní až takmer 1.000 eur ročne. Návratnosť je pritom rýchlejší v moderných nízkoenergetických novostavbách, ktoré majú pre tepelné čerpadlá prispôsobenú celú vykurovaciu sústavu (podlahové kúrenie, prípadne radiátory navrhnuté pre nižší tepelný spád).

Vyberte správny druh tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá sa rozdeľujú do niekoľkých typov podľa spôsobov získavania a odovzdávania tepla. Zariadenie voda - voda, ktoré čerpá teplo z podzemnej vody a odovzdáva ho vode vo vykurovacom systéme, patrí k obľúbeným vďaka nízkym prevádzkovým nákladom. Na druhej strane však má vyššie náklady na servis a je tu aj vyššia cena samotného zariadenia.

Tepelné čerpadlo zem - voda poskytuje zase vyrovnaný výkon, vysoký vykurovací faktor a dlhú životnosť.

Čerpadlo vzduch - voda, ktoré si berie teplo z okolitého vonkajšieho vzduchu, láka nižšou cenou. Tiež je pomerne jednoduchá jeho inštalácia. Oproti iným druhom zariadení však ponúka menšiu účinnosť, hlavne v zime je hlučnejšie a závislé od zmien vonkajšej teploty.

Výber nie je ľahký, a preto je ideálne, ak sa poradíte pred kúpou s odborníkom, ktorý vám odporučí vhodný typ aj s prihliadnutím na veľkosť vášho domu a okolité podmienky.

Sledujte vykurovací faktor

Základným kritériom pre výber tepelného čerpadla je takzvaný vykurovací faktor značený skratkou COP (Coefficient of Performance). Ide o pomer množstva tepla vytvoreného tepelným čerpadlom k množstvu elektriny spotrebovanej na jeho prevádzku. Každé tepelné čerpadlo totiž spotrebováva elektrickú energiu na prevádzku svojho kompresora. Koeficient ukazuje, koľkokrát viac tepla dodá čerpadlo pri danej spotrebe elektriny. Vyšší vykurovací faktor označuje hospodárnejšiu prevádzku zariadení a všeobecne je možné povedať, že efektívne čerpadlo je také, ktoré ponúkne hodnotu vykurovacieho faktora 3,0 a viac. Veľkosť vykurovacieho faktoru je závislá od konkrétnych prevádzkových podmienok - teplota média v kolektore a teplota vykurovacej vody.

Nešetrite za každú cenu

Tepelné čerpadlá s rovnakým výkonom sa často výrazne líšia cenou. Rozdiely sú v stovkách eur. Napriek tomu sa neoplatí vyberať tepelné čerpadlo len podľa ceny. Nie vždy je navyše obstarávacia cena skutočne aj tou výslednou. K lacnejším čerpadlám je často nutné dokúpiť najrôznejšie súčiastky, bez ktorých zariadenie nemôže pracovať. Drahšie výrobky už majú nainštalované všetko potrebné. Lacnejšie čerpadlá majú tiež vyššie prevádzkové náklady a spotrebu elektriny. A v neposlednom rade rôzna cena často znamená rôznu záruku vzťahujúcu sa na čerpadlo a jeho komponenty. Pri výbere čerpadla preto starostlivo zvážte všetky parametre.

Čerpadlá vedia viac, než len kúriť a chladiť

Prednosťou tepelných čerpadiel sú aj ich ďalšie funkcie. K čerpadlu je možné napríklad ľahko doplniť riadené vetranie, ktoré bude oveľa lacnejšie ako inštalácia samostatného vetracieho systému. Vďaka takzvanej rekuperácii môžete získať odpadové teplo napríklad z kuchyne či kúpeľne, ohrievať čerstvý privádzaný vzduch do obytných miestností, a tým ušetriť.

Tepelné čerpadlo môže samozrejme tiež ohrievať teplú úžitkovú vodu. Pre tento účel sa často používajú tzv. kompaktné jednotky, ktoré zahŕňajú ako tepelné čerpadlo, tak aj zásobník pre ohrev teplej vody a rekuperačné zariadenie.

 

 

Pýtali sme sa - odpovedá Hynek Aulehla , odborný predajca v spoločnosti Vaillant

Na čo sa mal zamerať zákazník pri voľbe tepelného čerpadla?

Zákazník by sa mal zamerať na niekoľko dôležitých parametrov a skutočností. Najdôležitejším z nich je po technickej stránke vykurovací faktor (COP). Tento parameter udáva účinnosť tepelného čerpadla, teda koľko kWh tepelnej energie získame z jednej kWh elektrickej energie. Jednoducho povedané, čím vyšší vykurovací faktor, tým lepšie tepelné čerpadlo.

Aký typ tepelného čerpadla je najlepšie zvoliť?

Tepelné čerpadlá voda - voda sú vďaka takmer konštantnej teplote spodnej vody (cca 10 ° C) najúčinnejšie. Nevýhodou tohto zdroja je potreba veľkého prietokového množstva vody. Veľmi účinným zdrojom primárnej energie je tiež krajina. Môžeme realizovať geotermálne vrty (hĺbky cca 60 m - 140 m), alebo môžeme využiť plošné kolektory, kde je potrubie uložené do nezamŕzajúcej hĺbky 1,2 - 1,5 m. Teplota primárneho okruhu do vrtu sa pohybuje v rozmedzí 12 ° C na začiatku vykurovacieho obdobia až po cca 4 ° C na konci vykurovacieho obdobia. Teploty v plošnom kolektore sa pohybujú od 12 ° C do 0 ° C. Nevýhodou geotermálnych vrtov je ich vyššia obstarávacia cena oproti plošným kolektorom . Výhodou sú minimálne nároky na veľkosť pozemku a vyššiu účinnosť.

Nevýhodou plošných kolektorov je potreba väčšieho pozemku, ktorý však neobmedzuje  domácnosť v ďalšom užívaní - môže na ňom byť záhradka, trávnik alebo napríklad hracia plocha. Plošný kolektor sa však nesmie zastavať napríklad terasou, spevnenou plochou, skleníkom či ďalšími stavbami. Výsadba stromov je tiež možná, nesmú sa však sadiť stromy, ktoré by svojimi koreňmi mohli poškodiť potrubie plošného kolektora.

Posledným typom ako zužovať primárnu energiu je tepelné čerpadlo vzduch - voda. Výhodou tohto typu sú nízke nároky na priestor. Zásadnou nevýhodou je ale teplota primárneho zdroja - vzduchu. Tá sa pohybuje vo vykurovacom období od +20 ° C do -20 ° C. To má za následok podstatne nižší celoročný vykurovací faktor oproti tepelným čerpadlám zem- voda. Pretože čím je vonku chladnejšie, tým viac potrebujeme kúriť.

Ako veľký pozemok, úžitkovú plochu potrebujeme?

Pre novostavby rodinných domov, kde sa vo väčšine prípadov pohybuje tepelná strata domu do 10 kW sa veľkosť plošného kolektoru pohybuje v rozmedzí od 240 do 400 m2 . Pre tepelné čerpadlo s vrtmi je potrebný len minimálny priestor, ktorý bude dostupný pre vrtnú súpravu. Je potrebné však splniť odstupy od ďalších objektov, susediacich pozemkov a studní.

Ako je to s inštaláciou kolektora a stavebným povolením?

Pre realizáciu tepelného čerpadla vzduch - voda alebo zem - voda s plošným kolektorom nie sú väčšinou nutné stavebné povolenia.

 

Letákové akcie

V tejto rubrike nie sú žiadne články.